5
16.05.2019 21:58

#پرسپولیس یه عدد دیگه به #6 و #10 اضافه شد #3 پرسپولیس قهرمان میشه خدا میدونه که حقشه#perspolis

Комментарии
17.05.2019 20:07
سلام‌مبارکتون باشه داداش.اما میدونی با نامردی قهرمان شدید.بنظرم اون حالی که باید بده رو نمیده.میفهمی که چی میگم
👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏
16.05.2019 22:47
Hminjori edame bdid ye sharje iransel mikeshid biron😂
16.05.2019 23:30
@hosein_qasemi_61_ lig iran ksife qhrmanisho nkhastim
16.05.2019 22:52
@mahdiiighgh آره خوب قهرمانی ندیدی عمو 😎چند ساله میگید فصل بعد
Другие фото